Bemanning
chaufför/instruktör och avbytare jordbruk

Vad gäller bemanningen så är det först och främst inhopp som chaufför alt. instruktör för blivande chaufförer. Finns även möjlighet att ordna med inhoppare i jordbruk för hjälp med djurskötsel och fordonsförare.

Bara att ta kontakt så ska vi kolla upp vilka möjligheter som finns att hjälpa till!